For a better experience please change your browser to CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
Auctions Property / farm / small holding

28 MAART 2019 om 10:00 – AANGRENSENDE LANDBOUHOEWES TE KLERKSDORP


  • 28 MAART 2019 om 10:00 – AANGRENSENDE LANDBOUHOEWES TE KLERKSDORP
Description
Price : R0.00 (Auction)
Type : Normal Listing
Date : 2019-02-15
Location : 37 Poortman Street

VEILING – 2 x AANGRENSENDE KLEINHOEWES (± 12.7ha) TE KLERKSDORP

om 10:00 op DONDERDAG, 28 MAART 2019

te Gedeelte 106 van die plaas PALMIETFONTEIN, Klerksdorp

Ligging:  ± 5km vanaf Klerksdorp op die Buffeldoorn-pad, eiendomme aan linkerkant van pad.

Eiendomme:

1.  Gedeelte 106 van die plaas Palmietfontein 403, Registrasie Afdeling IP, Provinsie Noordwes – Groot:  5.8 hektaar

2.  Gedeelte 107 van die plaas Palmietfontein 403, Registrasie Afdeling IP, Provinsie Noordwes – Groot:  6.9 hektaar

Aangrensende onverbeterde landbouhoewes (± 12.7 hektaar)

Nota’s:

1.  Sterk boorgat op Gedeelte 107.

2.  Potensiaal vir G5 grond.

Voorwaardes:

* 10% van die koopprys en 5% kommissie plus BTW daarop is betaalbaar deur die Koper by toeslaan van die bod.

* Balans teen registrasie, waarborge gelewer te word 30 dae na bekragtiging.

* Kopers moet ‘n bewys van identiteit en woonadres beskikbaar hê.

Vir nadere besonderhede skakel:

Afslaer:  Rudi Müller 082 490 7686

Kantoor:  018 294 7391

en besoek www.ubique.co.za

 

 

Safety tips for a deal

  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

View our Disclaimer hereLocation
Post your rating

Safety tips for deal
  1. Use a safe location to meet seller
  2. Avoid cash transactions
  3. Beware of unrealistic offers

View our Disclaimer here

Similiar Listings
Top